Teams

De Magische Mix © 🧙🏽

Wanneer mensen worden aangesproken op hun oorspronkelijk talent dan zullen zij hun doelstellingen overtreffen.

Samenwerken in projecten

De Magische Mix©️ 🧙🏽 is een speels instrument om authentieke talenten aan te spreken. Hierdoor wordt de mens achter de professional gezien en leren zij zichzelf en elkaar vanuit hun persoonlijke verhaal beter begrijpen.

Intuïtieve intelligentie – benut de magische werking van het brein

Wanneer er 2 of meer mensen samenwerken dan ontstaat er een derde macht. Otto Scharmer (veranderkundige) noemt dit in zijn U-theory ook wel ‘presencing’: het openstaan met al je zintuigen zonder na te denken.  Dán ontstaat er intuïtieve intelligentie: innerlijke wijsheid die kan worden benut vanuit het grote geheel. Opeens ontstaan er dan inzichten die echt een doorbraak geven. Het is belangrijk dat projectleden op tijd leren afschakelen om toegang te krijgen tot deze wijsheid. Een Masterclass over intuïtieve intelligentie kan door organisaties ook los worden geboekt.

Wat doet de Magische Mix©🧙🏽?

Projectteams efficiënt en effectief laten functioneren door de juiste mensen, op het juiste moment en in de juiste samenstelling in te zetten. Dát is de Magische Mix©️ 🧙🏽

Door de analyse met de 4 elementen wordt het helder waar de kracht en uitdaging van het team ligt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat het team onderzoeken hoe ze elementen kunnen aanspreken en eventueel beter in balans kunnen brengen.

Welke doelen worden behaald?

✔️ Er is een overzicht van talenten zodat de projectleden elkaar kunnen consulteren en faciliteren.

✔️ De analyse met de 4 elementen geeft een heldere weergave van krachten en uitdagingen. Hierdoor kan het team een probleem vanuit diverse perspectieven leren benaderen.

De Magische Mix©🧙🏽 kan als volgt worden afgenomen:

✔️ Teamdag

✔️ Teamtraject (waarbij we aan de hand van cross-coaching en casuïstiek reflecteren.
✔️ In company training. Organisaties kunnen zelf Magische Mix©️ 🧙🏽 Facilitators laten trainen.

Voor wie is de Magische Mix©🧙🏽?

✔️ Projectteams die worden opgezet, starten of een uitdaging aangaan.

✔️ Reguliere teams die willen investeren in talentontwikkeling.