Missie & Visie

Missie

Alleen via bewustwording ontstaat echte transformatie. Vernieuwen is een noodzakelijke levenshouding geworden, we moeten leren om continue mee te bewegen. Bureau Cato draagt bij om oude patronen te doorbreken door de spelregels van het brein te volgen en lichaamswijsheid te integreren. Hierdoor kan er een nieuw innerlijk houvast ontstaan. Bureau Cato biedt, samen met bevlogen professionals, een inspiratieplek om deze transformatie in mensen te begeleiden. Onze intuïtie wijst ons de weg.

Visie

We leven in een wereld waar structuren afbrokkelen. Het oude werkt niet meer maar het nieuwe is nog niet ontwikkeld. We hebben een groter bewustzijn nodig om in deze transformatie weer een nieuw evenwicht te vinden. Veel mensen ervaren innerlijke onrust en missen houvast. Een hoog ziekteverzuim is daar bijvoorbeeld een gevolg van. En ook veel jongeren missen het vertrouwen in een toekomst waarin zij van betekenis kunnen zijn. Het is nodig dat leiders zich spiritueel ontwikkelen zodat zij mensen aanspreken op hun zielspad. Want  wanneer we met hart en ziel dingen doen dan committeren we ons aan de opdracht. 

Doel en strategie

Het doorgeven van Het Levensbord®️, serious game, ons inspirerende gedachtegoed, is ons hoogste doel. Dit doen we op een eigentijdse wijze middels een serious game waardoor we (ook) op afstand kunnen werken. Het toepassen van intelligente technologie voegt onderscheidende waarde toe aan de coaches van nu. Zij kunnen hierdoor sneller tot de kern komen waardoor zij een duurzame omslag kunnen maken
die kostenbesparend is. We leiden bezielde, ambitieuze én ondernemende coaches op tot Levensbord®️
Facilitator. Het zijn professionals die het verschil willen maken door een methode te kiezen die werkt volgens de spelregels van het brein. Van daaruit kunnen zij impact maken waardoor er slagkracht ontstaat. Hierdoor bereiken zij doelen die de wereld mooier maken.  In 2030 zullen 100.000 mensen Het Levensbord®️, serious game, hebben ervaren.