Magische Mix

De Magische Mix ©
samenwerken in projecten

De Magische Mix is een speels instrument om authentieke talenten aan te spreken. Niet alleen wat mensen kunnen maar ook wie zij zijn bepaalt immers wat zij bijdragen in een projectteam. Hierdoor wordt de mens achter de professional gezien en leren zij elkaar vanuit hun persoonlijke verhaal beter begrijpen.

Wat doet de Magische Mix©?

Projectteams efficiënt en effectief laten functioneren door de juiste mensen, op het juiste moment en in de juiste samenstelling in te zetten. Dát is de Magische Mix💫

Analist – onderzoeken
Verteller – Inspireren
Innovator – Vernieuwen
Dromer – Verbeelden
Wijze – Bewust maken
Visionair – Naar toekomst vertalen
Leerling – luisteren

Dienaar – Helpen
Mediator – Verzoenen
Verleider – Meenemen
Netwerker – Verbinden (extern)
Hoeder- Veiligheid bewaken
Moeder/Vader – Verbinden (intern)
Strateeg – Het geheel blijven zien

Magiër -Transformeren
Gangmaker – Aanmoedigen
Rebel – Afzetten tegen
Idealist – Geloven
Held – Durven
Prediker – Verkondigen
Sloper – Doorbreken

Regelaar – Borgen
Gids- Koers bepalen
Bouwer – Neerzetten
Rentmeester- Berekenen
Raadsman – Verantwoorden
Wegwijzer – Richting geven
Architect – Vormgeven

De Magische Mix© Methode wordt toegepast binnen projecten met een sociaal / maatschappelijk vraagstuk.

Welke drijfveren kenmerken de projectleider?

➤ Veiligheid – leren en durven falen
➤ Voortgang – Duidelijk doel en plan
➤ Voorgaan – Neemt mensen mee en zet de eerste stap
➤ Visie – Beleid op inspirerende wijze kunnen vertalen naar een toekomstbeeld
➤ Verbinden – Spreekt samenwerking aan

Doelstelling training De Magische Mix.

➤ Bewust inzetten van talenten op basis van motivatie, houding, voorkeur en waarden.
➤ Bewust aanspreken van de samenwerking van talenten zodat er kwaliteit kan worden geleverd en er         een continue leerproces kan ontstaan.
➤ Diversiteit in projectteams realiseren waardoor veerkracht ontstaat.
➤ Pro-actief talent-management in de diverse projectfases door de talenten vooraf in kaart en in                   stelling te brengen.

Welk probleem lossen we op?

➤ Een willekeurig samengesteld en daardoor niet optimaal functionerend projectteam doordat de                 talenten in de fase waar het zich bevindt niet goed zijn afgestemd.
➤ Het kunnen communiceren van het beoogde profiel binnen de organisatie waardoor het project de             juiste talenten kan aantrekken en ongeschikte kandidaten met een goede motivatie kan aannemen of       afwijzen.
➤ Een projectteam wat op basis van loyaliteit en historie is samengesteld. Hierdoor kunnen we                       patronen in organisaties verhelderen en doorbreken.
➤ De projectleider kan verantwoorden wanneer deze bij bepaalde projecten op dit moment (in deze               fase) juist wel of niet actief betrokken is.
➤ De kandidaat deelnemer die niet past middels een elementen-gesprek op een positieve wijze                       handvatten geven zodat deze richting kan geven aan zijn/haar volgende stap.

Voor wie is de training?

De deelnemer is iemand die een project of een deel-project leidt, projectleden moet aansturen en een team samenstelt.

Diane zet graag iets neer en is soms wat impulsief. Zij scoort hoog op aarde en vuur. Diane heeft veel temperament en kan haar uitdagingen beter neerzetten in de samenwerking met mensen die vragen stellen. Zoals Hans.

Hans is een denker, een afweger en een maker. Hij werkt het liefst alleen. Hans scoort hoog op aarde en lucht. In de samenwerking met Diane wordt iets anders in hem aangesproken. Dit helpt hem om zich meer te kunnen verbinden.

Leerdoelen voor de training De Magische Mix Methode©:

1.  Het project vooraf kunnen beoordelen middels de vaardigheden kaarten om te kijken welke elementen er nodig zijn. 
2.  Weten wat je zelf als projectleider nodig hebt in je team en wat juist niet.
3.  Op basis van de elementen-check kunnen verwoorden hoe de Talententypen worden ingezet als kracht en wat het effect daarvan is.
4.  Op basis van de elementen-check kunnen verwoorden welke uitdagingen de projectleider heeft en welke TalentenTypen uit het projectteam haar/hem het beste kunnen ondersteunen.
5.  Een talentengesprek kunnen voeren:
➤ Verdiepende vragen kunnen stellen door de TalentenTypen die worden gekozen uit te vragen en te laten toelichten door de aspirant – projectdeelnemer.
➤ Uitdagingen kunnen verhelderen en ontwikkeldoelen kunnen vastleggen.
6.  Kunnen analyseren hoe de elementen van de aspirant-projectdeelnemer zich zullen verhouden tot het bestaande team en hoe dit per project-fase benut kan worden.
➤ Kunnen onderbouwen waarom de aspirant-projectdeelnemer wel/niet past in het huidige team.
➤ Kunnen toelichten dat de inzet van de aspirant-projectdeelnemer wellicht in een later stadium wél passend is.
7.  Het Magische Mix spel kunnen inzetten, waarbij de projectleider reflectieve, inzichtgevende en actie gerichte vragen kan stellen. Ter ondersteuning van:
➤  De kennismaking en startfase zodat de projectleden elkaar leren kennen op basis van talenten, uitdagingen en behoeften.
➤  Het Magische Mix spel kunnen inzetten ter ondersteuning van tussentijdse ontwikkeling waarbij er wordt geëvalueerd op ontwikkeldoelen, samenwerkingsresultaten en nog te behalen doelen daarin.
➤  Het Magische Mix spel kunnen inzetten bij de eind-evaluatie om elkaars leerproces te evalueren.

Welke leermiddelen zetten we in?

➤ Kaartenset TalentenTypen met op achterzijde de vaardigheden
➤ Magische Matrix – Teamleden kunnen zo kernwaarden vergelijken. Versterken of verzwakken deze de       samenwerking?
➤ Magische Mix kaartenspel voor projectteams om de kennismaking met elkaar, de tussentijdse                   ontwikkelingen in de samenwerking en de eindevaluatie te borgen.

Welke leervormen zetten we in?

➤ Fysieke training in een groep.
➤ Intervisie

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken